Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το κατάστημα με την ηλεκτρονική διεύθυνση https://luxusbags.gr/ είναι το e-shop,  δηλαδή το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων κι υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Καρόλου Κουν 20 – Συκιές – ΤΚ 56626, με ΑΦΜ 039558766 ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης και Αριθμό ΓΕΜΗ 131411406000.

ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Γενικούς Όρους είναι κατά το ισχύον δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς άκυροι, τότε οι θιγόμενοι όροι ή τμήματα αυτών δεν ισχύουν ως συστατικό μέρος της σύμβασης και οι υπόλοιποι όροι ισχύουν κανονικά μεταξύ των μερών. Οι παρόντες Γενικοί Όροι θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις, αποδέχονται δε αυτά την πιστή τήρησή τους και παραιτούνται του δικαιώματός τους να αμφισβητήσουν οποιονδήποτε από αυτούς.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Η ευθύνη για τη δημοσίευση ή μεταφορά οποιουδήποτε περιεχομένου από τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου της επιχείρησης, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνος ο ιστότοπος για οποιοδήποτε λάθος ή βλάβη που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιοδήποτε περιεχομένου που μεταφέρεται ή αναρτάται από τον χρήστη.

Η χρήση του ιστότοπου https://luxusbags.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνούς νόμους, οι οποίοι δεν πρέπει να παραβιάζονται.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου για:

α. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά οποιοδήποτε υλικού που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων

β. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους για την εγκατάσταση κάθε μορφής υλικού (π.χ. κείμενο, εικόνα), που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης προώθησης προϊόντων

γ. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους, οι οποίες παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων

δ. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά με άλλες μεθόδους, οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους ηλεκτρονικούς κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάστηκαν με σκοπό να καταστρέψουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών

ε. να προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών ή να προκαλεί βλάβη σε ανήλικους

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Καρόλου Κουν αρ. 20 , ΑΦΜ 039558766 ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης, αποτελεί την αποκλειστική δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνολικού περιεχομένου της ιστοσελίδας, αποτελούντος αυτού ενός πρωτότυπου πνευματικού έργου. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τόσο τις περιουσιακές όσο και της ηθικές εξουσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2121/1993. Η επιχείρηση αποτελεί την αποκλειστική δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας, και η παρουσίαση όλων των στοιχείων και πληροφοριών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης, και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση κάποιας εκ των ανωτέρω εξουσιών.

Απαγορεύεται ρητά η άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που περιλαμβάνεται στα πνευματικά δικαιώματα της επιχείρησης επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά : η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, παρουσίαση, λήψη, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Τα ονόματα, εικόνες, και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, αποτελούν ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

ΧΡΗΣΗ COOKIES:

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας, μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησής μας, και παρέχουν τη δυνατότητα απομνημόνευσης πληροφοριών σχετικά με τις προσωπικές προτιμήσεις των καταναλωτών, και μέσω αυτών κάθε φορά που ο επισκέπτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα να ανακτώνται οι πληροφορίες αυτές και να παρέχονται στον εκάστοτε επισκέπτη εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την εμπειρία και την περιήγηση στην ιστοσελίδα.

Κάθε φορά που ο καταναλωτής/επισκέπτης πληκτρολογεί το όνομα της ιστοσελίδας της επιχείρησής μας στη μηχανή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή του και εισέρχεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, του ζητείται να αποδεχθεί στο σύνολό τους, να αποδεχθεί μερικά από αυτά, ή να απορρίψει τα cookies. Αναλόγως της επιλογής που θα συντελεστεί, θα αποθηκευτούν οι προτιμήσεις του επισκέπτη  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies, με διαγραφή του ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο από τη συσκευή που χρησιμοποιεί.

Σε κάθε περίπτωση, αποθηκεύονται στη συσκευή του κάθε χρήση μόνο τα απολύτως αναγκαία cookies, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανωτέρω ανάγκες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  ορίζονται ως κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το δε ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή παρέχονται με τη συγκατάθεσή του στην επιχείρηση για τους σκοπούς σύναψης της κάθε σύμβασης πώλησης, κάθε φορά δηλαδή που κάποιο πρόσωπο συναλλάσσεται με την επιχείρηση και αγοράζει κάποιο προϊόν μέσω του e-shop.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την επιχείρησή μας είναι:

– το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου του καταναλωτή, τα οποία χορηγούνται από τον ίδιο τον καταναλωτή – χρήστη κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και πιο ειδικά κατά τη δημιουργία της παραγγελίας, και τα οποία δίδονται με τη συγκατάθεση του χρήστη.

– περαιτέρω στοιχεία, όπως το ΑΦΜ, η ονομασία της επιχείρησης, η ΔΟΥ στην οποία ανήκει το πρόσωπο, σε περίπτωση που ο καταναλωτής δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου αγοράς και τα οποία δίδονται με τη συγκατάθεση του χρήστη.

– πληροφορίες σχετικά με τα cookies, για τα οποία ο καταναλωτής έχει δηλώσει προηγουμένως την αποδοχή του.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον με επιμέλεια του Υπευθύνου επεξεργασίας, στα οποία έχει πρόσβαση μόνο η επιχείρηση.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εκπλήρωσης της σύναψης σύμβασης πώλησης με αντισυμβαλλόμενο τον εκάστοτε καταναλωτή, επί της νόμιμης αυτής βάσης επεξεργασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (αρ. 6 GDPR). Συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και δεν επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας με την επιχείρηση, αλλά και για την κοινοποίηση ενημερωτικών μηνυμάτων, εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει επιλέξει να εγγραφεί στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter). Ακόμη, η επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα, με σκοπό τη συμμόρφωση σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες, για την εξυπηρέτηση των πελατών της, αλλά και στην περίπτωση που τα δεδομένα χορηγηθούν από τον χρήστη με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση τέλος, αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, ή στη φόρμα επικοινωνίας μας, κάποιου βιογραφικού σημειώματος από πρόσωπο που ενδιαφέρεται για να εργαστεί στη επιχείρησή μας, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί κατ’ αυτόν τον τρόπο από εμάς, επεξεργάζονται για το σκοπό της αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος και της δυνατότητας συνεργασίας του ατόμου αυτού με την επιχείρησή μας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης εργασίας.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύννομα από την επιχείρησή μας, υπό τη βάση των ακόλουθων νόμιμων βάσεων επεξεργασίας:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ή β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ` αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, ή δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ως άνω η επιχείρηση, ενδέχεται να κοινοποιηθούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας όπως αναλύθηκαν ήδη, σε τρίτους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, και οι οποίοι επιτελούν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία με σκοπό την εκπλήρωση της παροχής προς τον καταναλωτή και την ολοκλήρωση της πώλησης του προϊόντος. Αυτοί μπορεί να είναι:

– οι εταιρίες courier

– πάροχοι συστημάτων καταχώρισης και μηχανοργάνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατολογίου

– πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό της επιχείρησης, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίοι τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και κάθε σχετικής νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τα ανωτέρω από την επιχείρηση, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης πώλησης και πάντως, όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 1 έτους. Όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας με την επιχείρηση, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σχετική επικοινωνία και πάντως όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 1 έτος. Στην περίπτωση που τα δεδομένα χορηγηθούν από τον χρήστη με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού, διατηρούνται μέχρι ο τελευταίος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την εγγύηση κάποιου προϊόντος, τούτα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εγγύηση.                                                                 

Σε περίπτωση τέλος, αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, κάποιου βιογραφικού σημειώματος από πρόσωπο που ενδιαφέρεται για να εργαστεί στη επιχείρησή μας, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί κατ’ αυτόν τον τρόπο από εμάς, διατηρούνται για χρονικό διάστημα 1 έτους.

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) είναι τα ακόλουθα:

– Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, και αναφορικά με όλες τις σχετικές πληροφορίες : ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητά πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να αποκτά πλήρη πρόσβαση σε αυτά δωρεάν

– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης : ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά τηρούνται από εμάς, σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

– Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο: ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να διαγράψουμε τα προσωπικά του δεδομένα και να πάψουμε να τα τηρούμε,  εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β)το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από εμάς να μην υποστούν περαιτέρω επεξεργασία τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία τηρούνται από εμάς, με αποτέλεσμα να συνεχίσουμε να τα τηρούμε αλλά να μην υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία.

– Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που έχει παράσχει το υποκείμενο σε υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα : ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητά να του χορηγηθούν τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία έχει χορηγήσει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ενώ επίσης έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει να διαβιβάσουμε τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδομένων του από την επιχείρησή μας, ανά πάσα στιγμή, εκτός κι αν η επιχείρηση επικαλεστεί και αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία αυτή.

Yπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι  η εταιρεία με επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ» Θεσσαλονίκη, οδός Καρόλου Κουν αρ. 20, με ηλεκτρονική διεύθυνση :  luxusbags@gmail.com τηλ. επικοινωνίας : 2310672179 στην οποία μπορούν να απευθύνονται τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιοδήποτε ζήτημα έχει να κάνει με αυτά τα δεδομένα.

Ο καταναλωτής, ο χρήστης και ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του e-shop μας, μπορεί να υποβάλει αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, μέσω e–mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : email και θα λάβει απάντηση εντός 1 μήνα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της επιχείρησης.

Πιο ειδικά, ο καταναλωτής, για να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χορήγηση από εκείνον των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της μέχρι τη χρονική στιγμή της συγκατάθεσης επεξεργασίας τους από εμάς, μπορεί να αποστείλει το αίτημά του με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : email

Για υποβολή καταγγελίας για παραβίαση της νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα : ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει καταγγελία και να απευθυνθεί για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – τηλ. 210 6475600, www.dpa.gr

Τελευταία ενημέρωση 05/07/2023